simple_back.gif  Til hovedside                                                              Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  16.05.02

Hold øye med trampolinen!

Når våren kommer med mildvær og hoppeglede, er det tid for å shoppe eller finne frem igjen trampolinen fra i fjor. Mens flere og flere skaffer seg trampoliner, øker skadetallene tilsvarende. De fleste skadene skjer når flere hopper samtidig, og det er de minste barna som er mest utsatt.

Forbrukerrådet testet flere trampoliner i fjor sommer. Ingen av dem var helt tilfredsstillende når det gjaldt sikkerhet. De fleste leverandørene skal ha forbedret disse svakhetene i år. Undersøk likevel markedet nøye før du velger trampoline.

Hva med sikkerheten?
Produktkontrolloven krever at produkter ikke skal medføre helseskade. Loven gjelder også for trampoliner. Dette betyr at produsenter og importører skal levere trygge trampoliner med god polstring av kantene, gode fjærer, monterings- og brukerveiledning m.m.

Loven bestemmer i tillegg at eieren har ansvaret for trampolinen og sikkerheten i bruk. Dette gjelder uansett om eieren er borettslag, boligsameie, velforening, barnehage eller foreldre som setter opp en trampoline hjemme i hagen.

Trampolinen skal være riktig og skikkelig montert. Den skal plasseres trygt på et ufarlig underlag og bruken skal skje i samsvar med brukerveiledningen.

Den som eier trampolinen har også ansvaret for vedlikeholdet. Pass på at trampolinen er trygg å bruke til enhver tid.

Regler for hoppere og kjøpere:

1. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil om hvordan bruksanvisningen skal forstås

2. Sjekk og test trampolinen etter montering. Kontakt forhandleren ved eventuelle spørsmål

3. Ha god plass rundt trampolinen

4. For å unngå alvorlige fallskader, må man være bevisst på hvordan underlaget rundt trampolinen er

5. Voksne bør følge med når mindre barn hopper

6. Vurder om bare ett barn bør hoppe på trampolinen av gangen, for å unngå skader ved kollisjoner

7. Husk at det kan være vanskelig for små barn å bruke trampoliner

8. For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er til stede, kan det hjelpe å feste en presenning over den

9. Husk ettersyn og vedlikehold av trampolinen

Ansvar og erstatning
At du har ansvar for egne småhopperes sikkerhet er en selvfølge. I hvilken grad du blir erstatningsansvarlig hvis andres barn skader seg på din trampoline, er noe usikkert. Viser det seg at barn som leker på trampolinen blir skadet fordi de ikke har tilstrekkelig tilsyn, kan eieren bli holdt ansvarlig.

For borettslag, velforeninger m.v. vil ansvarsforsikringen kunne dekke slike krav utover en viss egenandel. Tilsvarende gjelder for huseiere med hjemforsikring. Ta for sikkerhets skyld kontakt med forsikringsselskapet og spør om trampoliner og ansvar.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                 Skriv ut artikkelen


simple_back.gif  Til hovedside