simple_back.gif  Til hovedside                                                                                Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  02.05.02

Når må du reklamere?

Når du flytter inn i ny bolig, bør du ta deg en ekstra runde og sjekke om du finner feil eller mangler du ikke oppdaget under visningen. Du kan miste din rett til å reklamere hvis du venter for lenge eller ikke er grundig nok.

Du kan også reklamere på skjulte feil eller mangler som først dukker opp senere. Men du må kunne vise til at feilen var der allerede da du overtok eiendommen. Avhendingsloven har regler om reklamasjon.

Innen rimelig tid
Enkelte huskjøpere tror at alt er i orden bare de reklamerer innen 5 år etter at de overtok boligen. Så enkelt er det nok ikke. Finner du en feil du mener selgeren er ansvarlig for, må du reklamere ”innen rimelig tid” etter at du oppdaget feilen. Gjør du ikke det, kan reklamasjonen komme for sent selv om 5-årsfristen er langt unna.

Hva som menes med ”rimelig tid” sier ikke loven noe om. Det beste er selvsagt å si fra så fort som mulig etter at du oppdaget mangelen. Reklamerer du innen en måned, bør du være på den sikre siden.

Det avgjørende er faktisk ikke når du blir oppmerksom på feilen, men når du burde ha oppdaget den hvis du er alminnelig observant og nøyaktig. Men det er ingen som krever at du skal være teknisk kyndig og oppdage feil man må være fagmann for å finne.

Du kan ikke late som om du ikke har oppdaget feilen og vente med reklamasjonen. Er mangelen såpass tydelig at du burde ha oppdaget den, har selgeren krav på å få beskjed. Oppdager du skjulte fuktskader på badet når du skal pusse opp, kan du ikke vente i månedsvis med reklamasjonen til skaden blir taksert.

Du kan heller ikke ”samle opp” klager slik at du får med deg alt som er galt samtidig før 5-årsfristen er ute. Hver enkelt mangel må behandles for seg og meldes til selgeren innen ”rimelig tid”. Ta gjerne forbehold om at du kommer tilbake til saken hvis du finner noe mer som er galt.

Uansett innen 5 år
Hovedregelen er at fristen for reklamasjon er fem år etter at du har overtatt bruken av huset. Loven gir bare rett til å reklamere etter femårsfristen hvis du har grunn til å tro at selgeren har vært grovt uaktsom eller har forsøkt seg på svindel.

Har selger gitt deg garanti for en lengre periode enn fem år, kan du selvsagt reklamere så lenge denne avtalen gjelder.

Reklamasjonens innhold
Du må ikke beskrive i detalj hva slags mangel du har oppdaget, men en enkel beskjed om at du er misfornøyd med kjøpet er ikke nok. Send et brev til selger eller megler og forklar hva slags feil det dreier seg om, og at du ønsker å reklamere.

Hva kan du kreve?
Er det fastslått at selgeren ansvarlig for feilen, kan du kreve at han enten retter mangelen, gir deg prisavslag eller erstatning. Hvis ikke kjøpesummen er betalt, kan du holde igjen et beløp til dekning av dette kravet. Du kan kreve å få kjøpet hevet, men i praksis skal det veldig mye til før du får medhold i dette.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside