simple_back.gif  Til hovedside  04.04.02

Leieboeren har krav på privatliv

Enkelte utleiere tror at de kan komme og gå hos leieboeren som det passer dem – fordi de eier huset. Men du bestemmer selv hvem du vil ha besøk av i ditt eget hjem.

Forutsetningen for et vellykket leieforhold er likevel at begge parter tar hensyn og er fleksible. Du må gi utleieren adgang til leiligheten din når det er nødvendig. Og utleieren må planlegge tilsyn og vedlikehold slik at det blir til minst mulig ulempe for deg.

Gode grunner
Utleieren har ikke rett til å komme inn i leiligheten din uten gyldig grunn. Husleieloven bestemmer når du har plikt til å gi ham adgang:

Hvis du nekter utleieren adgang til boligen din når han har gyldig grunn, kan det bli betraktet som mislighold av leieavtalen. Skjer det flere ganger, kan det gi utleier rett til å si opp kontrakten.

Avtale på forhånd
Før utleieren skal inspisere boligen eller foreta vedlikehold, må han varsle deg om dette rimelig tid i forveien. Hva som er rimelig tid må vurderes etter hvor store arbeider som skal foretas.

Vanlig tilsyn og enkelt vedlikehold bør avtales minst en uke i forveien. Visninger og vedlikeholdsarbeider som skal foregå over tid, må avtales med lengre frist. Du skal ha varsel minst tre måneder på forhånd hvis det skal foretas større arbeider.

Utleieren har likevel lov til å gå inn i leiligheten din uten varsel eller avtale når det er nødvendig for å avverge akutt skade eller tap, for eksempel ved vannlekkasje. Han har til og med rett til bryte seg inn i hvis det er nødvendig.

Hva med nøkler?
De fleste utleiere vil nok ha et ekstra sett med nøkler til boliger de leier ut. Men utleieren har faktisk ikke rett til å ha nøkler til leiligheten din, med mindre du selv har gitt ham lov til det.

Han har uansett ikke rett til å låse inn i din bolig når du ikke er hjemme. Eneste unntak fra denne regelen er at han må inn i boligen for å avverge en akutt skade.

Cand. jur. Randi Haarberg