simple_back.gif  Til hovedside                                                                       Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  21.03.02

Bør du oppdatere innboforsikringen?

Tiden går, og du tenker kanskje ikke over at du kjøper nye ting etter hvert? Ta deg tid til en skikkelig vareopptelling, og sjekk om forsikringssummen er for lav.

Har du flyttet i det siste, bør du kontrollere om innboforsikringen gjelder for din nye bolig.

Riktig forsikringssum
Mange setter verdien av innboet til det de mener tingene vil være verdt ved salg. Men forsikringssummen skal dekke de utgiftene du kan få til å kjøpe samme eller tilsvarende gjenstander igjen. Og denne summen vil alltid være høyere enn salgsverdien. Legg også til et beløp til dekning av nyanskaffelser.

Du får aldri utbetalt høyere beløp enn forsikringssummen, uansett hva som skjer. Kan ditt økonomiske tap ved tyveri, brannskade eller vannskade bli større enn det beløpet du har forsikret for, er forsikringssummen for lav.

Du skal ikke tape på et forsikringsoppgjør, men ikke tjene på det heller. Du får aldri dekket mer enn selve tapet, uansett hvor høy forsikringssummen er. Sjekk at du ikke har innboforsikring i flere selskaper.

Hold vareopptelling
Jo bedre oversikt du har over tingene dine, desto lettere blir det å dokumentere verdien av det som er blitt borte eller skadet. Sett opp en liste over alle verdigjenstander. Ikke glem å føre opp sportsutstyret i boden og møblene på loftet. Ta bilder av alle verdigjenstander. Ta vare på kvitteringer. Dette vil gjøre det lettere å regne ut tapet.

Dokumentasjonen bør oppbevares i en bankboks eller et annet sikkert sted utenfor boligen.

Tilleggsforsikring?
Det kan lønne seg å tegne egen verdiforsikring for spesielt verdifulle gjenstander. Smykker, bunader, malerier eller dyre kameraer blir sjelden dekket tilstrekkelig i en standardforsikring.

Studenter og bokollektiver
Studenter er stort sett dekket av foreldrenes forsikring så lenge de bor hjemme eller midlertidig utenfor hjemmet. Sjekk likevel om dine eiendeler er dekket av foreldrenes hjemforsikring.

I kollektiv må hver beboer ha sin egen forsikring. Du har selv ansvaret for gjenstander du oppbevarer på fellesrom. Lås verdisakene inn på eget rom, så slipper du diskusjoner med forsikringsselskapet hvis noe blir borte eller skadet.

Les vilkårene og betal i tide
Forutsetningen for at forsikringsselskapet skal erstatte dine tap, er selvsagt at akkurat ditt tap dekkes av forsikringen. Les nøye gjennom vilkårene slik at du er klar over hva forsikringen dekker, og hvilke unntak som gjelder. Pass på å overholde sikkerhetsforskrifter.

Her kan du klage
Er du misfornøyd med forsikringsselskapet, kan du sende klage til Forsikringsklagekontoret. Nettadressen er www.forsikringsklagekontoret.no.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside