simple_back.gif  Til hovedside                                                                              Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  07.03.02

Byggeregler og unntak

Plan- og bygningsloven har hundrevis av regler som setter grenser for hvordan du kan bygge på din egen eiendom. Du kan søke om dispensasjon hvis du mener at reglene blir for strenge.  

Loven bestemmer hvordan huset skal bygges, og hvor garasjen ikke kan stå. Du kan heller ikke bruke eiendommen din til hva du vil. Det sier seg selv at det blir aktuelt å gjøre unntak fra disse reglene av og til.

Loven bestemmer hvordan huset skal bygges, og hvor garasjen ikke kan stå. Du kan heller ikke bruke eiendommen din til hva du vil. Det sier seg selv at det blir aktuelt å gjøre unntak fra disse reglene av og til.

Overvekt av ”særlige grunner”
En dispensasjon gir deg rett til å bygge på en måte du egentlig ikke har lov til. Men det skal ikke være enkelt å gjøre unntak fra byggereglene.  

Loven krever at du skal ha ”særlige grunner”. Hva som menes med dette må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Er tomten for smal til at den nye garasjen kan bygges 4 meter unna nabogrensen, kan dette være en ”særlig grunn”.  Planer om å bygge huset større enn tillatt for å tjene penger på utleie, vil neppe bli godtatt. Det blir heller ikke bli gjort unntak fra krav om parkeringsplasser for folk som ikke har bil.

Naboer og gjenboere vil som regel protestere hvis du søker om dispensasjon til å bygge på en måte som de mener går ut over dem. Hvis dine grunner veier tyngre enn hensynet til naboen, kan du likevel få dispensasjon.

Den viktigste grunnen til avslag vil likevel være at det ikke skal tillates noe som strider mot hensynet bak bestemmelsen. Selv om byggereglene kan virke strenge, er de vurdert og utformet slik at de skal skape sikkerhet og like vilkår for alle.

Ingen har krav på å få dispensasjon. Uansett hvor gode grunner du har til å søke om unntak fra byggereglene, må dine grunner veies opp mot andre hensyn. Du kan bare få dispensasjon hvis dine grunner veier tyngre enn de hensynene som er i mot.

Enda flere regler
Enkelte regler kan det ikke gjøres unntak fra. Når dette forbudet står i selve regelen, kan du ikke få dispensasjon. Dispensasjonen kan gis varig eller midlertidig for en bestemt eller ubestemt tid. Det kan også settes vilkår for dispensasjon.

Naboer og gjenboere skal som regel varsles når du søker om dispensasjon. Søker du om dispensasjon samtidig som du søker om byggetillatelse, behøver du ikke å sende nabovarsel. Det er heller ikke nødvendig å sende varsel når det er helt klart at søknaden din ikke er til skade eller ulempe for naboene.

Skriftlig søknad
Du må sende egen søknad om dispensasjon til bygningsmyndighetene. Blanketter for byggesaker får du hos kommunen. Du kan også kan laste dem ned fra www.be.no på internett.

Hvis du mener at søknaden din ikke er riktig behandlet, kan du sende klage til kommunen.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside