simple_back.gif  Til hovedside                                                                                 Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  14.02.02

Hvor lenge varer en leieavtale?

Før du underskriver kontrakten, bør du tenke over hva slags bolig du ønsker å leie, og hvor lenge du regner med å bo der. Dette har betydning for hvilken leieavtale du bør velge.

Det finnes i utgangspunktet to typer leieavtaler. De som gjelder for en bestemt tidsperiode, og de leieavtalene som gjelder til de blir sagt opp. En leieavtale som kan sies opp etter en avtalt oppsigelsesfrist, vil ofte være det mest praktiske.

Det er ulovlig å avtale dårligere vilkår for en leieboer enn dem som følger av husleieloven.

Tidsbestemt leieavtale
Er leieavtalen inngått for en bestemt tidsperiode, opphører leieforholdet av seg selv når leietiden er ute. Utleieren behøver ikke å gi deg beskjed om at du må flytte ut.

Lovens hovedregel er at det ikke kan avtales kortere leietid for boliger enn 3 år. Gjelder leieavtalen en lofts- eller sokkelleilighet i enebolig eller bolig i tomannsbolig, kan det likevel avtales en leietid på ett år. Forutsetningen er at utleieren bor i samme hus. Det kan avtales enda kortere leietid dersom:

Disse unntaksreglene gjelder bare hvis leieboeren har fått skriftlig beskjed om grunnen til tidsbegrensningen før avtalen ble inngått. Og boligen må selvsagt brukes i samsvar med den oppgitte grunnen når avtaletiden er ute.

Flytter ikke leieboeren til avtalt tid, må utleieren sende en skriftlig flytteoppfordring innen tre måneder etter leieavtalens utløp. Unnlater han å gjøre det, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt. Og reglene nedenfor om leieavtaler med oppsigelsesfrist begynner å gjelde.

Tidsubestemt leieavtale
En tidsubestemt leieavtale gjelder til den blir sagt opp. Oppsigelsefristen skal være minst 3 måneder. For leie av hybler gjelder en oppsigelsesfrist på én måned.

Loven stiller strenge krav til hvilke oppsigelsesgrunner som aksepteres. Utleieren kan bare si opp en tidsubestemt leieavtale dersom:

Oppsigelsen skal være skriftlig, og den må begrunnes. Oppsigelsen skal også opplyse om leieboerens rett til å protestere. Og om virkningene hvis ikke dette gjøres på riktig måte.

En oppsigelse som ikke fyller disse kravene er ugyldig. Men oppsigelsen anses som godtatt hvis leieboeren faktisk flytter ut.

Oppsigelse av en hybelavtale må ikke begrunnes. Men den skal være skriftlig.

Det stilles ingen spesielle krav til leieboerens oppsigelse. Men det anbefales at den sendes rekommandert.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside