simple_back.gif  Til hovedside  17.01.02

Gjeldsforsikring – et dårlig alternativ?

Skal du låne penger til bolig og vurderer å tegne gjeldsforsikring, bør du være klar over at det finnes andre forsikringstyper som sikrer familien din på en bedre måte.

En gjeldsforsikring er en god sikkerhet for banken, men den kan være en dårlig løsning for dem som blir igjen. Har du allerede kjøpt en slik forsikring, kan du si den opp og heller investere pengene i en forsikring som blir utbetalt direkte til dine nærmeste hvis du skulle falle fra.

Hva er en gjeldsforsikring?
En gjeldsforsikring er et forsikringsprodukt som sletter lånet ved død og i enkelte tilfeller ved medisinsk invaliditet. Premien er som oftest den samme for alle, og det er bare å hake av på lånesøknaden hvis du ønsker forsikringen. Din del av boliggjelden blir slettet, men det er faktisk banken som får pengene utbetalt, og ikke familien din.

Er boliglånet sikret ved kausjon, kreves det ofte gjeldsforsikring for å sikre kausjonisten hvis noe skulle hende deg.

Dårlig for samboere
En gjeldsforsikring kan faktisk gi samboere dårligere sikkerhet enn om de ikke hadde tegnet en slik forsikring i det hele tatt. Den gjenlevende samboeren kan risikere å sitte igjen uten noen verdier etter samboerforholdet.

Verst blir det hvis den avdøde samboeren eide boligen alene. Gjelden blir slettet, og boligens verdi vil selvsagt øke tilsvarende. Den avdøde samboerens arvinger vil ofte være foreldre, søsken eller barn fra tidligere forhold. Gjenlevende samboer kan derfor risikere å måtte betale ut arvingene med størstedelen av boligens verdi for å kunne bli boende i sitt hjem.  

I de tilfellene hvor to samboere har tatt opp lån til felles bolig, blir som regel halve lånet slettet ved den ene samboerens død. Og boligens verdi vil øke med halve boliglånet. Gjenlevende samboer kan også i slike tilfeller risikere å komme i en veldig vanskelig økonomisk situasjon.

Upraktisk for ektepar
Ektepar som ikke har barn fra tidligere forhold, har rett til å sitte i uskifte med fellesboet. Men heller ikke for dem er gjeldsforsikringen noe godt produkt.  Den avdødes gjeld blir riktignok slettet, men gjenlevende ektefelle har kanskje andre økonomiske prioriteringer i en slik situasjon enn nedbetaling av gjeld.

Som hovedregel har man ikke rett til å sitte i uskifte med avdød ektefelles barn fra tidligere forhold. Selv om man er gift, kan man altså komme i en situasjon hvor man må betale ut ektefellens andre arvinger med relativt store summer.

Alternativer
Man bør uansett sikre seg selv og sine nærmeste med forsikringer. Har du allerede tegnet gjeldsforsikring, kan du si opp denne ved hovedforfall som vanligvis er en gang i året. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og spør om hvilke alternative forsikringsformer de vil anbefale. Livsforsikring kan fås med eller uten uføredel.

Cand. jur. Randi Haarberg