simple_back.gif  Til hovedside                                                                                Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  15.11.01

Hvem har ansvaret for vedlikeholdet?

Alle boliger trenger vedlikehold. Men er det utleieren eller leieboeren som har ansvaret når taket lekker eller kranen trenger ny pakning?

Hvem som har ansvaret for vedlikeholdet, bestemmes først og fremst av den leieavtalen partene har inngått. Inneholder ikke avtalen noen spesielle vilkår om vedlikehold, eller det oppstår tvil om hva som egentlig er avtalt, er det disse bestemmelsene i husleieloven som gjelder:

Utleierens plikter
Hovedregelen er at utleieren har ansvaret for både innvendig og utvendig vedlikehold. Han har plikt til å sørge for at både boligen og fellesarealene er i ordentlig stand i hele leieperioden. Uansett om de manglene som oppstår skyldes vanlig slitasje, alder eller skader, er dette utleierens ansvar. Er det nødvendig å skifte ut inventar eller gjenstander som tilhører utleieren spesielt, er han ansvarlig for at dette blir gjort.

Utleieren har også ansvaret for utbedring av tilfeldige skader. Dette gjelder selv om skaden oppstår på ting som leieboeren ellers plikter å vedlikeholde. Slår lynet ned i et elektrisk apparat inne i selve boligen, er det altså utleieren som må betale reparasjonen eller kjøpe nytt.

Leieboerens plikter
Utleieren har hovedansvaret, men også leieboeren har sine vedlikeholdsplikter. Han er ansvarlig for en del av det vanlige vedlikeholdet inne i sin egen bolig. Han skal vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og utstyr til boligen, som ikke er en del av den faste eiendommen. Utskiftning av småting som pakninger og kraner er altså leieboerens ansvar.

Leieboeren er bare ansvarlig for vedlikeholdet av slike ting inne i sin egen bolig. Alt vedlikehold av kraner, elanlegg og lignende i fellesrom utenfor boligen er utleierens ansvar. Dette gjelder selv om leieboeren bruker disse rommene.

Vedlikehold eller utskiftning?
Det er bare vanlig vedlikehold leieboeren har plikt til å ta seg av, og ikke utskiftninger. Derfor kan det bli diskusjon om hvor grensen går mellom vedlikehold og utskiftning.

Vanlige reparasjoner med utskiftning av enkeltdeler må leieboeren som regel sørge for selv. Det kan likevel virke urimelig at leieboeren skal betale for en reparasjon rett etter innflytting. Selv om reparasjonen gjelder en ting han ellers skulle hatt ansvaret for selv. Her må hvert enkelt tilfelle vurderes for seg. Hvis en gjenstand er så nedslitt at det ikke lønner seg å reparere den i det hele tatt, er det i alle fall utleier som må kjøpe nytt.

Plikt til å forhindre skade
I enkelte situasjoner har leieboeren plikter som går ut over vanlig vedlikehold av hans egen bolig. Oppstår det skader på boligen eller fellesarealene som må utbedres med en gang, har leieboeren plikt til å melde fra til utleieren med det samme og gjøre det han kan for å begrense skaden.
Har ikke leieboeren selv noen skyld i denne skaden, har han krav på erstatning for sine utlegg – samt en rimelig godtgjørelse for det arbeidet han har utført. Ved skader som ikke må utbedres med det samme, holder det at leieboeren sender melding til utleieren innen rimelig tid.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                 Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside