simple_back.gif  Til hovedside  31.08.01

Vil ingen leie ut til deg?

Får du avslag etter avslag når du søker om å få leie en bolig – uten at du skjønner hvorfor? En liten betalingsanmerkning eller dårlig rykte hos tidligere utleiere kan være grunnen.

Utleieren står helt fritt til å velge hvem han vil ha som leieboer. Han inngår dessuten en avtale som han risikerer å tape penger på. Selvsagt ønsker han å forsikre seg om at han leier ut til folk som både kan og vil betale for seg. At leieboerne oppfører seg skikkelig og behandler boligen på en forsvarlig måte, er også viktig. Det blir mer og mer vanlig at utleierne ønsker å sikre seg ved å foreta en kredittsjekk eller be om referanser fra tidligere utleiere.

Kredittsjekk
Enkelte utleiere ber om personnummer for å kunne sjekke kredittverdigheten før de velger hvem de vil ha som leieboer. Kredittopplysningsfirmaer registrerer inkassosaker og lager svartelister over dårlige betalere. Med ditt navn og personnummer vil utleieren kunne få frem alle opplysninger om din kredittverdighet.

Ber utleieren om personnummeret ditt før han bestemmer om du skal få leie boligen eller ikke, bør du være klar over at han sannsynligvis gjør dette for å foreta en kredittsjekk. Utleieren har lov til å be om ditt personnummer for å foreta en slik sjekk. Dette er godkjent av Datatilsynet. Men vær oppmerksom på at en utleier aldri har rett til å kreve ditt personnummer. Du bestemmer selv om du vil utlevere det eller ikke. Utleieren har ikke lov til å lagre personnummer verken skriftlig eller på data. Når kredittsjekken er foretatt, skal personnummeret slettes.

Referanser
En del utleiere er engstelige for hvem de tar inn som leieboere. Dette gjelder spesielt folk som leier ut for eksempel en hybel inne i sin egen bolig. Kan du legge frem referanser fra tidligere utleiere som viser at du har oppført deg skikkelig og gjort opp for deg, stiller du sterkere i leiemarkedet.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                        Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside