simple_back.gif  Til hovedside  09.08.01

Når håndverkere ikke holder mål

Når huset trenger vedlikehold og du ikke klarer jobben, er det kjekt å vite at ingenting er umulig når du ikke behøver å gjøre det selv. Men tenk deg om før du velger den håndverkeren du overlater arbeidet til.

Dette kan bli avgjørende både for resultatet og for din rett til å klage på urimelig pris eller dårlig arbeid.

Bestiller du håndverkertjenester av en privatperson eller hos et «firma» uten organisasjonsnummer, har du ingen garanti verken for at arbeidene blir fagmessig utført eller for at jobben i det hele tatt blir gjort. Og du har ingen rettigheter som forbruker.

Loven om håndverkertjenester for forbrukere har regler for bl.a. avtaler om arbeid på fast eiendom. Nybygg er unntatt. Loven gjelder bare mellom næringsdrivende og private.

Håndverkeren har ikke rett til å gi deg dårligere betingelser enn dem som er beskrevet her. Skal du i gang med litt større arbeider, bør du skaffe deg en utskrift av denne loven. På denne måten kan du selv kontrollere at dine rettigheter som forbruker blir fulgt. Du kan bestille et gratis faktablad om loven hos Forbrukerrådet, eller du kan laste den ned fra Lovdata på nettet.

Lag en skriftlig kontrakt
Bruk gjerne en standardkontrakt som for eksempel «Kontrakt for tjenester på fast eiendom». Denne kan du kjøpe for noen få kroner hos Forbrukerrådet som papirutgave, eller du kan velge å laste kontrakten ned fra nettet. Det er tryggest å velge en håndverker som er medlem av en bransjeorganisasjon.

Betaling for arbeidetHåndverkeren har ikke rett til å kreve forskuddsbetaling. Og prisen skal ikke være urimelig. Er det gitt prisoverslag, skal den endelige prisen ikke overstige dette beløpet med mer enn 15 prosent hvis ikke annet er avtalt. Pristillegg kan bare kreves for mindre tilleggsarbeider.

Prisen skal omfatte moms og offentlige avgifter hvis ikke annet er avtalt. Du er ikke pliktig til å betale bestillingsgebyr, faktureringsgebyr eller andre tvilsomme tilleggskrav.

Når du er misfornøyd
Hvis det foreligger mangel eller forsinkelse, kan du gå fram på flere forskjellige måter. Du kan enten holde tilbake betalingen, kreve tjenesten utført, kreve retting, kreve prisavslag, heving av avtalen eller erstatning. Du kan også avtale med håndverkeren på forhånd at han forplikter seg til å betale dagbøter ved forsinkelse.

Her får du råd og hjelp
Ta kontakt med Forbrukerrådet hvis du får problemer. Her får du informasjon om hvordan du kan klage på håndverkertjenester. Sender du skriftlig klage, må den sendes i vanlig postgang og ikke som e-post.

Lov å ombestemme seg
Angrer du på at du har bestilt en håndverkertjeneste, gjelder de samme regler som for kjøp av varer. Hovedregelen er at du må gi beskjed innen 14 dager etter at avtalen er inngått

Cand. jur. Randi Haarberg