simple_back.gif  Til hovedside                                                                              Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  21.06.01

Gror det mose på grunnboken?

 

Vil gamle rettigheter som er tinglyst på annen manns eiendom falle bort når de ikke lenger er aktuelle? Eller blir de stående som heftelser i grunnboken til evig tid? En av BoligMagasinets lesere spør om dette.

Nei da, gamle «mosegrodde» servitutter kan opphøre helt av seg selv. Men det finnes omtrent like mange opphørsgrunner som det finner typer av servitutter. Det er derfor ikke mulig å gi noe generelt svar på når slike rettigheter blir foreldet eller opphører av andre grunner. Svaret kan bare finnes ved tolkning av det enkelte dokument eller det rettsgrunnlag som ligger til grunn for servitutten.

Her er noen eksempler:
Servitutter som er stiftet ved avtale, kan opphøre når en bestemt avtaletid er ute. En rett til å hente ut ved fra eiendommens skog kan for eksempel gjelde for fem år, eller for kårmannens levetid. Er rettigheten knyttet til en bestemt virksomhet, kan den opphøre når virksomheten nedlegges. Slik kan det også gå med servitutten når rettighetshaverens behov ikke lenger eksisterer. Området bygges for eksempel ut med eneboliger, og det er ikke lenger noen kyr til å benytte seg av beiteretten. Servitutter kan også falle bort ved hevd eller passivitet eller komme i strid med offentlige reguleringsplaner. Servitutter som «har utspilt sin rolle» i et bestemt strøk, kan falle bort av den grunn. Dette bestemte Høyesterett i 1995.

Rydd opp i grunnboken
Det er vanlig å tro at alt som står tinglyst også er gyldig. Og stort sett stemmer dette. Men det er viktig å være klar over at rettigheter som i realiteten er bortfalt, ikke fortsetter å gjelde bare fordi de fremdeles står oppført i grunnboken. Går brønnen tom, faller vannretten bort selv om rettigheten fremdeles er tinglyst. Slike «tomme» heftelser kan slettes fra grunnboken.

Rettigheter som åpenbart er opphørt skal slettes fra grunnboken etter hvert. Er du i tvil om hvilke servitutter som påhviler din eiendom, kan du ta kontakt med sorenskriveren og få opplysninger om dette. En bekreftet kopi av grunnboken som viser alt som er tinglyst per påført dato kalles grunnboksattest og kan bestilles for et mindre gebyr. Gamle uaktuelle servitutter har sjelden noen praktisk eller rettslig betydning. Det kan likevel være greit å ha oversikten over hvilke servitutter som står oppført som heftelser i grunnboken. Spesielt hvis du har planer om å selge eiendommen. Utskrifter av tinglyste dokumenter koster under 200 kr per stk. Sletting er gratis.

Cand.jur. Randi Haarberg                                                                                     Skriv ut artikkelen  
 


simple_back.gif  Til hovedside