simple_back.gif  Til hovedside                                                                                Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  14.06.01

Byggeklar på tre uker

Ønsker du deg trimrom i kjelleren? Eller er du bare lei av å skrape is av den bilen som ikke får plass i garasjen? Slike problemer kan du som regel løse uten å søke om byggetillatelse. Men du må melde fra på forhånd.

Før du sender melding, bør du kontakte bygningsmyndighetene i kommunen og forsikre deg om at dine byggeplaner ikke strider mot reguleringsplaner eller andre planbestemmelser. Reglene finner du i byggeforskriftene (SAK).

Melding og nabovarsel
Meldingen skal være skriftlig og inneholde alle de opplysningene kommunen trenger for å avgjøre om bruk av melding er tilstrekkelig. Samtidig må du sende varsel til naboer og gjenboere eller innhente skriftlig tillatelse fra dem på forhånd. Bruk standardskjemaer slik at du er sikker på å få med deg alt som er nødvendig.

Naboer eller gjenboere som har innvendinger mot byggeplanene dine, kan kreve at byggesaken legges fram for kommunen som søknad om tillatelse. Dette kravet må være kommet til kommunen innen to uker etter at du har sendt varslet. Hører du ikke noe fra kommunen innen tre uker etter at de fikk meldingen din, kan du bare sette i gang.

Følg byggereglene
I mellomtiden kan du tenke ut farger og materialer og planlegge hvordan jobben best kan bli gjort. Du er selvsagt ansvarlig for at byggearbeidene blir utført i samsvar med gjeldende lover og regler om f.eks. byggekonstruksjon, avstand til vei eller nabogrenser. Du må også passe på at det du bygger ikke fører til fare eller urimelige ulemper for omgivelsene eller allmenne interesser.

Eksempler på hva du har lov til å bygge uten søknad:

Melding eller søknad?
Dispensasjoner fra lovgivning eller gjeldende planer krever alltid søknad. Er du i tvil, eller har du planer om å sette i gang med flere eller større byggeprosjekter, bør du ta kontakt med lokale bygningsmyndigheter for råd og veiledning.

Blanketter for byggesaker får du hos kommunen. Nye byggesaksblanketter for enklere saksbehandling gjelder fra 1. juni 2001 og kan også lastes ned fra www.be.no ved søk på byggeregler – blanketter. Du bør orientere forsikringsselskapet ditt om de arbeidene som er gjort.
Cand. jur. Randi Haarberg                                                                           Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside