simple_back.gif  Til hovedside                                                                                     Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  31.05.01 

Når naboens trær står i veien

Naboens busker og trær vokser i alle retninger og skyggelegger solplassen og ødelegger utsikten i enda større grad enn i fjor. Hva kan du gjøre med dette?

Først og fremst prate med naboen selvsagt, forklare problemet og håpe på en brukbar løsning. Litt uttynning av naboens vekster samt en mer fleksibel plassering av egne hagemøbler, bør kunne løse problemet. Hjelper ikke dette, får du heller orientere ham om dine rettigheter som nabo. Grannelova har regler som skal gjøre det lettere for folk å bli enige i slike spørsmål. Enkelte regler gir ganske stort spillerom for skjønn, men det finnes likevel retningslinjer som vil være nyttige å ha som utgangspunkt for neste diskusjon over hagegjerdet.

Høye trær hos naboen
Det største problemet for mange hageeiere er hvordan de kan få naboen til å fjerne høye trær som står inne på hans egen eiendom. Du kan kreve at han fjerner trær som står nærmere hagen din enn tredjedelen av trehøyden. Et seks meter høyt tre kan altså ikke stå nærmere enn to meter.

Dette gjelder likevel bare for trær som stenger for sol og utsikt eller er til skade eller særlig ulempe på annen måte. Naboen kan dessuten nekte å kutte ned treet hvis det er viktig for ham å beholde det. Det skjermer kanskje for innsyn og vær og vind, eller er simpelthen bare flott å se på. Her er det altså rom for skjønn og det gjelder å legge godviljen til for å redde det gode naboskap.

Hekker som går over grensen
Trær og grener som vokser seg inn i din egen hage, kan du kutte av etter grenselinjen hvis de er til nevneverdig skade eller ulempe for deg. Husk at du må si fra til naboen først og gi ham sjansen til å fjerne dem selv. Du må også gi ham rimelig tid til å gjøre jobben før du selv kan sette i gang med hagesaksen.

Røtter kan du uansett ta bort uten å si fra til naboen på forhånd. Disse reglene gjelder ikke for trær som står som skille mellom to eiendommer eller dersom det er skog på begge sider av grenselinjen. Hekker som er lavere enn to meter kan du ikke få gjort noe med. Grannegjerdelova har egne regler for hekker som fungerer som grenseskille mellom to eiendommer.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside