simple_back.gif  Til hovedside

                               

Klikk på linken, og du kommer direkte til lovdatas ajourførte lover eller annen nyttig informasjon.

Angrerettloven

Grannegjerdeloven

Forbrukerrådet - forbrukerinformasjon og klageinstans

Arveavgifter

Granneloven

Brønnøysundregistrene - registeretat og datakilde
Arveloven Husleieloven ODIN - Infotjeneste fra regjering og departementer

Avhendingsloven

Husleiereguleringsloven

Lovdata - med lover og forskrifter

Avtaleloven

Husstandsfellesskapsloven

Fri rettshjelp - en oversikt med link til lov og forskrift
Barneloven Kjøpsloven norge.no - offentlig informasjon og offentlige tjenester
Bilansvarsloven Partnerskapsloven

Paragrafen.no - oversikt over jussider og mye bra jussinfo

Burettslagsloven

Plan- og bygningsloven

Jusstorget - jussinfo og advokatoversikt

Bustadoppføringslova

Sameieloven Legaliz - juridisk rådgivning og jussinfo på nett
Ekteskapsloven Skadeserstatningsloven

Jussportalen - rettskilder på nett og søkemuligheter

Folketrygdloven Skifteloven

Risanger - aktuelle økonomitips og artikler

Forbrukertvistloven Tinglysingsloven DinSide - forbrukerinfo, tester og aktuelle artikler
Forsikringsavtaleloven Tomtefesteloven

Husbanken - offentlig nettsted med byggeregler

 

                              Andre kjente lover 

Kardemommeloven

Janteloven

Murphy's lov

simple_back.gif  Til hovedside