simple_back.gif  Til hovedside

BOLIGJUSS

LEIE BOLIG
Er det nødvendig å bruke et eget leiekontraktskjema når jeg skal leie en leilighet?

-  Ja, dette er en stor fordel, for s
tandardkontraktene tar hensyn til begge parters interesser, samtidig som de også følger reglene i husleieloven. På denne måten er du sikret mot unødvendige diskusjoner i leietiden. Les mer om standardkontrakter her

Kan utleieren sette depositumpengene inn på sin egen konto i banken? Og hvem skal ha rentene?
-  Nei, pengene skal settes inn på en sperret konto i ditt navn. Det er dine penger, så du skal ha rentene. Les mer om depositum i leieforhold her.

Må jeg skifte pakninger i kranene og skifte lysstoffrør på kjøkkenet eller er det utleieren som skal gjøre slike ting?
-  Indre vedlikehold i din egen bolig, må du ta deg av selv. Alt vedlikehold på fellesarealer samt utskifting av kjøleskap som ikke kan repareres er utleierens ansvar. Les mer om vedlikehold i leieforhold her.

Hvor lenge kan jeg leie ut boligen min uten å måtte beregne skatt av gevinsten?
-  
Leier du ut i mindre enn 6 måneder av kalenderåret, blir boligen prosentlignet. Dette betyr i praksis at du ikke betaler skatt på leieinntekten. Les mer om utleie av bolig og skatt her.

Kan jeg ta med katta til min nye borettslagleilighet?
-  Det kommer an på om katten din går fritt ute eller om den er en såkalt innekatt. Innekatter kan ikke nektes i borettslag. Undersøk ellers hva husordensreglene sier om dette. Les mer om dyrehold her.

Jeg har søkt om å få leie en masse ledige leiligheter, men jeg får avslag overalt. Hva kan det komme av?
-  Hvis du har gitt utleieren personnummeret ditt, kan han sjekke din kredittverdighet. Har du betalingsanmerkninger, kan dette være grunnen til at ingen vil leie ut til deg. Les mer om dette emnet her.

KJØP OG SALG
Jeg har råd til å kjøpe meg ny leilighet for ca. en million kroner. Men hvor mye må jeg regne med å betale i tillegg til kjøpesummen før jeg kan flytte inn?

-  Dette må beregnes i hvert enkelt tilfelle. Men o
mkostninger ved kjøpet, dokumentavgift, tinglysingsgebyr, fellesgjeld og utgifter til vedlikehold må i alle fall tas med i beregningen. Les kjøpekontrakten nøye før du underskriver. Les mer om dette emnet her.

Eiendomsmegleren sier at eierskifteforsikring er en viktig sikkerhet for meg som kjøper. Er dette riktig?
- En eierskifteforsikring er først og fremst en sikkerhet for selgeren i tilfelle boligen skulle ha feil og mangler han ikke kunne vite om på forhånd. Du får uansett ikke større rettigheter etter avhendingsloven eller kjøpsloven om selgeren har tegnet en slik forsikring. Hvis selgeren skulle gå konkurs, vil du kanskje få nytte av en eierskifteforsikring.   

 simple_back.gif  Til hovedside