simple_back.gif  Til hovedside                                                                                FRI RETTSHJELP

Staten dekker dine utgifter til juridisk bistand helt eller delvis i en del saker. Det er som hovedregel størrelsen på inntekt og formue samt hvilken type juridisk problem du har, som avgjør om du får fri rettshjelp eller ikke.

Opplysninger om inntekts og formuesgrenser finner du i denne forskriften til rettshjelpsloven.

De fleste hjem, innbo og bilforsikringer inkluderer også en ansvarsdel og en rettshjelpsdel som dekker fri rettshjelp i konkrete saker. Forsikringsvilkårene gir opplysninger om hvilke saksområder som dekkes og størrelsen av egenandelen. Du kan ikke få fri rettshjelp fra det offentlige hvis forsikringen din dekker utgiftene til rettshjelp.

Ønsker du å få vite mer om dette emnet, kan du gå direkte til lov om fri rettshjelp.

 Tilbake til Jusslinker