simple_back.gif Til hovedside  - Høsten 2002

Når gode råd er nesten gratis!

Du behøver ikke å betale i dyre dommer for verdifull forbrukerinfo. Forbrukerrådet utgir hvert år en rekke nyttige publikasjoner som ikke koster mer enn noen få tellerskritt. Enkelte hefter og kontrakter må du betale noen kroner for, men du får gode råd for pengene.

Mange av publikasjonene inneholder råd og regler for hus og hjem. Forbrukerrådet tar for seg alt fra norske byggeregler til klager på kjøp i utlandet. Her er noen eksempler på trykksaker som er nyttige for deg som bor. Har du tilgang til internett, finner du informasjonen på www.forbrukerportalen.no.

Skal du bygge hus?
Da trenger du informasjon om byggeprosessen fra før planleggingsstadiet, og helt frem til nøkkelen står i døra. Men dette behøver ikke å bli dyrt.

På Forbrukerrådets nettsider finner du flere nyttige trykksaker du kan laste ned gratis. Noen hefter og bøker kan du kjøpe i papirutgave for en rimelig pris. Du får gode råd for pengene.

Kontrakter og rettigheter
” Avtale om planlegging og oppføring av bolig” (NBR 3425) er en standardkontrakt som brukes når hoveddelen av både planlegging og oppføring av huset skal foretas av én entreprenør. Avtaleteksten tar vare på rettighetene dine underveis. Veilederen viser hvordan avtalen skal fylles ut. Begge deler er gratis på nett.

Insisterer entreprenøren på å bruke sitt eget kontraktsformular, må du i alle fall sørge for at dine rettigheter etter loven blir ivaretatt. Det er ”Bustadoppføringslova” som regulerer rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig. Du kan lese hele loven hos www.lovdata.no, eller klikke på link til loven hos www.forbrukerportalen.no. Særtrykk av  loven kan kjøpes i større bokhandler.

Forbrukerrådets faktablad: ”Avtaler om oppføring av ny bolig” gir deg oversikt over lovens regler. Her får du også vite hva du må passe på når du skal inngå avtaler om husbygging. Gratis på nett.

Styre deler av prosessen selv?
Da bør du skaffe deg  ”Avtale om utførelse av arbeid i forbindelse med oppføring av bolig/fritidshus” (NBR 3426). Dette er en nyttig standardkontrakt både når du skal leie én entreprenør til å bygge huset for deg, og når du setter bort arbeidet til flere.

Avtaleteksten kan brukes til å regulere arbeidet entreprenøren skal utføre i forbindelse byggingen. Både grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid etc er tatt med. Både avtale og veileder kan lastes ned gratis fra nettet.

Kjøp av hus som ikke er fullført
”Avtale om kjøp av bolig som ikke er fullført” (NBR 3427) er en annen nyttig kontrakt. Dette dokumentet kan brukes når du skal kjøpe bolig der entreprenøren ennå ikke er ferdig med arbeidet. Den kan også brukes til andre avtaler for nyoppførte hus. Avtale og veileder gratis på nett.

Billig byggebok
"Bygging av egen bolig" er en praktisk bok for deg som skal bygge bolig. Den gir gode tips om planlegging og bygging. Boka forteller deg også om hvilke lover og regler som gjelder, og hvilke rettigheter du har. Boka er fra 1999 og på salg for 50 kroner.

Informasjonen finner du på www.forbrukerportalen.no. Har du ikke tilgang til internett, kan du kontakte Forbrukerrådet på telefon:
815 58 200.

Sjekkliste for nybygg
Før du flytter inn, bør du skaffe deg ”Sjekkpunktene du trenger når du overtar ny bolig”. I denne listen har Forbrukerrådet satt opp alle de kontrollpunktene du bør være oppmerksom på før du flytter inn i nybygget bolig:

Hvordan kontrollere fukt utendørs?
Hvordan kontrollere fukt innendørs?
Annet du MÅ kontrollere
Om overtakelsen
Ettårsbefaringen
Dine krav hvis det er mangler

Denne sjekklisten kan du laste ned gratis på www.forbrukerportalen.no. Den kan også bestilles i papirutgave hos Forbrukerrådet på telefon: 815 58 200.

Fakta om kjøp av fast eiendom
Avhendingsloven har regler om rettigheter og plikter ved kjøp og salg av fast eiendom. Loven gjelder både for kjøp og salg mellom næringsdrivende og forbruker, og mellom forbrukere.

Forbrukerrådet har et faktablad som forteller deg på en grei måte om de rettighetene og pliktene du har etter avhendingsloven. Avtaler som ikke følger lovens regler, kan være ugyldige. Det er viktig å være oppmerksom på dette. Faktabladet kan lastes ned gratis fra Forbrukerrådets nettside.

Fakta om eiendomsmegling
De fleste boliger blir solgt gjennom eiendomsmeglere. Også meglere er bundet av lover og regler når de har som oppdrag å selge boligen din. Megleren skal være en nøytral mellommann og ivareta både kjøpers og selgers interesser, bortsett fra når det gjelder prisen.

Faktabladet gir deg innblikk i de viktigste bestemmelsene i eiendomsmeglerloven. Du får også råd om hva du bør passe på før du inngår avtalen med megleren. Denne infoen får du gratis på nettet.

Fakta om eierskifteforsikring
Eierskifteforsikringen dekker mer eller mindre av det økonomiske ansvaret selger har overfor kjøper etter avhendingsloven eller kjøpsloven.

Har kjøperen krav etter loven eller kjøpsavtalen som forsikringen ikke dekker, må selgeren betale disse utgiftene selv. Faktabladet viser hva en slik forsikring omfatter, og gir deg hjelp til å vurdere om du trenger den eller ikke. Det kan lastes ned gratis på nettet.

Kontrakt for kjøp av fast eiendom
Dette er en standardkontrakt som tar vare på både kjøpers og selgers interesser ved kjøp av fast eiendom. Kontrakten følger reglene i avhendingsloven.

Dokumentet kan også brukes som en veileder for begge parter underveis. Kontrakten koster kr 20 som elektronisk Word-versjon eller kr 25 som papirversjon.

Kontrakt ved kjøp av fast eiendom ”som den er”
Denne kontrakten kan brukes når en fast eiendom skal selges mellom private uten bruk av megler. I kontrakten tas det forbehold om at eiendommen skal selges ”som den er”.

Avhendingsloven har spesielle regler for salg på slike vilkår. Selgeren er uansett ansvarlig for vesentlige feil og mangler ved eiendommen. Kontrakten koster kr 20 som elektronisk Word-versjon eller kr 25 som papirversjon.

Informasjonen finner du på www.forbrukerportalen.no. Har du ikke tilgang til internett, kan du kontakte Forbrukerrådet på telefon:
815 58 200.

Sjekkliste for boligkjøp
Det er mye å tenke over før du bestemmer deg for hvilken bolig du skal kjøpe. Forbrukerrådet har satt opp en sjekkliste over viktige ting du bør undersøke, og spørsmål du bør få svar på før du velger bolig.

Sjekklisten funker som din private ”meningsmåling” over den boligen du vurderer. Du krysser av for alternativer fra ”god” til ”finnes ikke” etterhvert som du går boligen grundig igjennom fra loft til kjeller. Når du har fylt ut dette skjemaet, burde du ha svar på det meste.  Og dessuten et godt sammenligningsgrunnlag for neste visning. Sjekklisten koster kr 20 elektronisk eller kr 25 på vanlig papir.

Nyttige råd før boligkjøp
Skal du ut på boligmarkedet, er det viktig å være litt oppdatert på forhånd. Forbrukerrådet har satt opp en liste med nyttige råd som du får helt gratis på internett.

Du får tips om hvordan du skal holde deg orientert om markedet, og du får gode råd om finansiering. En beskrivelse av hvordan selve kjøpsprosessen foregår med visning, salgsdokumenter, budgivning, kjøp og overtakelse hører med. Litt om hvilke feil og mangler du bør være på utkikk etter finnes også på denne listen.

Informasjonen finner du på www.forbrukerportalen.no. Hvis du ikke har tilgang til internett, kan du kontakte Forbrukerrådet på telefon: 815 58 200.

Når du leier bolig
Før du leier bolig, trenger du en oversikt over hvilke regler som gjelder. Og bruker du en standardkontrakt, kan du unngå ubehagelige diskusjoner senere.

Forbrukerrådet utgir flere trykksaker som hjelper deg til å bli en tryggere leieboer. Informasjonen finner du på Forbrukerrådets hjemmeside www.forbrukerportalen.no.

Husleieloven regulerer rettigheter og plikter i forholdet mellom leieboer og utleier. Loven gir også leieboeren et spesielt vern. Har du inngått en husleieavtale som gir deg færre rettigheter enn de loven gir, er det lovens regler som gjelder.

Fakta om husleieregler
Forbrukerrådets faktablad gir deg nyttig informasjon om de viktigste reglene i husleieloven. Du får også en oversikt over de vanligste problemene som kan oppstå i et leieforhold.

Faktabladet kan du laste ned gratis fra Forbrukerrådets hjemmeside.

Husleiekontrakt
Forbrukerrådets husleiekontrakt er en standardavtale. Kontrakten tar hensyn til begge parters interesser, samtidig som den også følger reglene i husleieloven. Den er dessuten laget slik at det bare er å krysse av for ønskete alternativer. Enkelt og oversiktlig for både leieboer og utleier, og ikke til å misforstå.

Forbrukerrådets «Kontrakt ved leie av bolig» kan lastes ned fra internett som elektronisk Word-versjon for kr 20. Hvis du ønsker å kjøpe den i papirutgave koster den kr 25. Du kan også bestille den hos Forbrukerrådet på telefon 815 58 200.

For sikkerhets skyld
Trenger du hjemforsikring, villaforsikring eller verdisaksforsikring? Du kan sende prisforespørsel til flere forsikringsselskaper før du bestemmer deg. Det er mange kroner å spare i premie på å velge riktig selskap.

Forbrukerrådet har de skjemaene du trenger for å gjøre valget enklere. Du behøver bare å krysse av på skjemaet for de alternativene som er aktuelle for deg. Du får så mange å velge mellom at muligheten for å glemme viktige opplysninger er minimal.

Skjemaene finner du på Forbrukerrådets hjemmeside www.forbrukerportalen.no. Det koster ingenting å laste dem ned fra nettet. Er det noe du lurer på, kan du kontakte Forbrukerrådet på telefon 815 58 200.

I følge Datatilsynet må det være nok å oppgi fødselsdato, og ikke fullstendig personnummer, når du ber om prisoverslag på nye forsikringer.

Fakta om kausjon
Å kausjonere betyr at du forplikter deg til å betale hvis ikke låntageren gjør opp for seg. Dette er ramme alvor og slett ingen tom trussel fra banken.

Skal du binde opp økonomien din på denne måten, bør du sette deg nøye inn i hva det innebærer å kausjonere. Du kan risikere å måtte betale hele lånet selv.

Forbrukerrådet har laget et faktablad om kausjon. Her får du svar hvis du lurer på hva det innebærer å kausjonere. Du kan laste ned faktabladet fra Forbrukerrådets nettside www.forbrukerportalen.no. Har du spørsmål, kan du kontakte Forbrukerrådet på telefon
815 58 200.

Når du trenger en håndverker
Skal du bygge garasje eller gi badet en skikkelig oppgradering? Det er flere viktige ting å huske på hvis håndverkere skal gjøre jobben for deg.

Gratis faktablad
Det er lov om håndverkertjenester som regulerer forholdet mellom håndverkeren og deg som forbruker. Loven gjelder både for avtaler om arbeid på ting, som for eksempel en TV-reparasjon, og for avtaler om arbeid på bolig, som for eksempel et tilbygg.

Har du inngått en avtale som gir deg dårligere vilkår enn de loven gir, er det lovens regler som gjelder.

Forbrukerrådets faktablad om håndverkertjenesteloven gir deg oversikt over reglene. Du får også råd om hvordan du kan unngå problemer underveis. Du finner infoen på Forbrukerrådets nettside www.forbrukerportalen.no.  

Tryggere med kontrakter
Styr unna ”svarte håndverkere” uten firma og moms, og sørg for at du får en skriftlig avtale. Forbrukerrådet og NBR har kontraktene. Du kan velge mellom flere typer standardavtaler:

”Kontrakt for tjenester på løsøre”  er en bra trykksak å ha når du trenger service eller reparasjon på TV, PC, møbler, vaskemaskin eller lignende. Du kan laste ned kontrakten i elektronisk Word-versjon fra Forbrukerrådets nettside for kr 20. Vil du heller ha den i papirutgave, koster den kr 25. Du kan også bestille den hos Forbrukerrådet på telefon 815 58 200.

Norges Byggstandardiseringsråd har i samarbeid med bl.a. Forbrukerrådet utarbeidet to nye standardkontrakter i forbindelse med arbeid på fast eiendom. NBR 3501 skal brukes til større arbeider, mens NBR 3502 er beregnet på arbeider som koster mindre enn ca. 75 000 kroner. Du kan laste ned kontraktene elektronisk fra NBR’s nettside www.nbr.no. Prisen er kr 25 for den største og kr 15 for den minste.

Angrer du?
Angrerettloven gjelder også for avtaler om kjøp av tjenester. Forbrukerrådets ” Fakta om angrerett på tjenester” viser deg regler og fremgangsmåte. Informasjonen kan lastes ned gratis fra Forbrukerrådets nettside www.forbrukerportalen.no.  

Vær obs på at avtalen må være inngått utenfor fast utsalgssted, f. eks. hjemme hos deg, på messe, eller via fjernsalg. Du har ingen angrerett hvis du har kjøpt tjenesten i butikk eller verksted. Angrefristen er vanligvis 14 dager, noen ganger lengre.

Angrer du på kjøp av en vare?
Har du kjøpt en vare du ikke ønsker å beholde, kan angrerettloven være løsningen. Men angreretten gjelder ikke hvis du har kjøpt varen i en vanlig butikk.

Har du latt deg overkjøre av en dørselger, eller gjort et dumt kjøp på messe eller internett, bør du se nærmere på Forbrukerrådets ”Fakta om angrerett på varer”. Faktabladet kan lastes ned gratis fra Forbrukerrådets nettside www.forbrukerportalen.no.  

Men du har ikke mye tid å gjøre det på. Angreretten varer vanligvis ikke i mer enn 14 dager, forutsatt at du har fått både angreskjema og alle nødvendige opplysninger. Har selgeren slurvet med opplysningsplikten, har du likevel 3 måneder på deg. Får du ikke vite om selve angreretten, har du et helt år å ombestemme deg på.

Bytterett
Du har aldri noe krav på å få byttet en feilfri vare som du har kjøpt i en vanlig butikk. Men ta vare på kvitteringen uansett. De fleste store butikkjeder gir deg 30 dagers returrett og pengene tilbake hvis du ombestemmer deg. Også andre typer butikker gir deg rett til å bytte en vare innen bestemte frister.

I Forbrukerrådets ”Fakta om bytte av varer”  får du nyttige opplysninger og gode råd om byttemuligheter. Informasjonen kan lastes ned gratis fra Forbrukerrådets nettside www.forbrukerportalen.no.

Foreldet info?
Denne artikkelen er skrevet høsten 2002, så jeg gjør oppmerksom på at deler av informasjonen ovenfor kan være foreldet.Ta derfor kontakt med Forbrukerrådet og be om ny informasjon, hvis du ikke finner det du leter etter.

Cand. jur. Randi Haarberg